Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Videolar

Şıh Osman Tekin Klip 1

Hazırlayan: D.-O. Tekin
Tarih: 17.02.2008
Boyut: 31 MB – MP4


Şıh Osman Tekin Klip 2

Hazırlayan: D.-O. Tekin
Tarih: 17.02.2008
Boyut: 45 MB – MP4


Şıh Osman Tekin Klip 2- 1. Yıl

Hazırlayan: D.-O. Tekin
Tarih: 17.02.2009
[260MB – MP4]


Köyden Görüntüler 1

Hazırlayan: D.-O. Tekin
Tarih: 02.09.09
[173MB – MP4]


Köyden Görüntüler 2

Hazırlayan: D.-O. Tekin
Tarih: 06.09.09
[83MB – MP4]


Şıh Osman Tekin – 2. Yıl

Hazırlayan: D.-O. Tekin
Tarih: 17.02.2010
[138MB – MP4]